Cấu hình Chatbot

2. Điền đầy đủ các thông tin như sau:

 • Đối tác: hiện tại Pushsale đang hỗ trợ chat qua BotBanHang

 • Sử dụng chatbot: tích chọn sử dụng ChatBot

 • Cấu hình Token: cấu hình như dưới đây:

Lưu ý:

 • Tính năng chỉ sử dụng với các đơn hàng tạo từ Widget Pushsale.vn bên hệ thống BotBanHang chi tiết tại đây

 • Thời gian gửi tin nhắn qua chatbot cách nhau tối thiểu 5s mỗi lần gửi.

 • Không thể gửi được tin nhắn nếu dịch vụ Chatbot hết hạn hoặc cuộc hội thoại quá 24h kể từ lần cuối phát sinh tin nhắn (Theo điều khoản của Facebook).

 • Token sẽ tự động đồng bộ (update) nếu bạn sử dụng Widget Pushsale.vn trên hệ thống Chatbot để tạo đơn hàng.

Danh sách Cấu hình

2. Lựa chọn nhóm:

 • Nếu đơn vị muốn gửi tin nhắn theo từng tác nghiệp thì sẽ chọn nhóm Tác nghiệp

 • Nếu đơn vị muốn gửi tin nhắn theo trạng thái đơn hàng, hãy chọn nhóm Trạng thái đơn hàng

3. Mặc định hệ thống sẽ hiển thị các tác nghiệp có kết quả tác nghiệp là Chốt đơn.

Chú ý: Để thiết lập tin nhắn mẫu quý khách vui lòng xem tại đây

 • Nếu muốn sử dụng tác nghiệp nào, anh/chị hãy tích vào ô Sử dụng tương ứng, sau đó chọn mẫu tin nhắn.

 • Tin nhắn có thể gửi đi ngay khi được chọn tác nghiệp tiếp, hoặc chỉ gửi đi sau khi đã đếm xong thời gian và chuyển sang tác nghiệp tiếp theo.

Sau đó bấm Lưu để hoàn thành thiết lập.

Last updated