1.4.6 Kết nối J&T

Sau khi API với Pushsale, kế toán đăng đơn lên sẽ tự động gửi thông tin đến J&T, đơn vị giao vận sẽ chuyển hàng cho khách. Tình trạng gửi hàng sẽ được cập nhật thường xuyên.

Video hướng dẫn: Xem Tại đây

Bước 2: Tại cấu hình giao hàng, chọn J&T; điền các trường thông tin sau:

  • Tài khoản ( không bắt buộc)

  • Mã khách hàng J&T ( bắt buộc)

Sau đó bấm nút Kết nối.

Bước 3. Chọn phương thức lấy hàng và đặt làm mặc định (không bắt buộc). Sau đó bấm Lưu

Lưu ý: Anh/Chị có thể xem hướng dẫn chi tiết tại ô màu vàng

Pushsale chỉ có thể hiển thị một số trạng thái đơn hàng mà J&T cho phép gửi về, chi tiết như sau:

Trạng thái trên J&T

Trạng thái trên Pushsale

Xác nhận đơn hàng

Đã đăng

Lấy hàng không thành công

Không lấy được hàng

Hủy đơn

Nhận hàng thành công

Đã lấy hàng

Nhập kho

Đóng bao

Gửi kiện

Kiện đến

Tháo bao

Giao kiện

Đang giao hàng

Giao kiện thành công | Ký nhận

Đã giao hàng

Chuyển hoàn

Đang hoàn

Chuyển hoàn thành công | Ký nhận

Đã hoàn

Kiện vấn đề | Lý do

Không giao được

Kiện vấn đề | Lý do

Trường hợp Hủy đăng đơn từ J&T thì BẮT BUỘC phải ấn làm mới mã đơn rồi mới thao tác đăng lại. Nếu vẫn đăng theo mã cũ hệ thống J&T sẽ không ghi nhận

Cập nhật Giao hàng một phần

Nếu có nhu cầu cho phép Giao hàng một phần, khách hàng khi kết nối tài khoản J&T hãy tích vào lựa chọn như hình bên dưới, sau đó gửi tên tài khoản cho Pushsale qua livechat, để Pushsale gửi cho J&T thiết lập. Khi đó, các đơn đăng từ đơn vị sẽ được phép giao hàng một phần.

MỘT SỐ LỖI ĐĂNG ĐƠN J&T TRẢ VỀ

Last updated