Làm sao để CSKH lưu trữ thêm nhiều trường thông tin khách hàng hơn?

Video hướng dẫn: Xem Tại đây

2. Hệ thống sẽ hiển thị pop-up Cập nhật thông tin khách hàng

-> Nhập các thông tin cần lưu trữ tại các trường theo nhu cầu -> Bấm Cập nhật

Tips:

Vào mục 3.1 Quản lý khách hàng, sau khi lưu trữ có thể lọc ra nhóm khách hàng theo 1 hoặc nhiều trường thông tin để remarketing.

Last updated