Cấu hình Notification trên Mobile app và Web

B1: Đăng nhập tài khoản admin

B2: Vào mục 9. Dịch vụ trả phí --> 9.2 Quản lý notification --> Quản lý tin nhắn mẫu

VD: Nội dung tin nhắn mẫu: Contact khách hàng {quy_khach} đã được về và chuyển đến cho nhân viên {nhan_vien}

Last updated