15. Tại sao trạng thái đơn trên Pushsale không khớp với thực tế?

Có 3 trường hợp đối với vấn đề này:

1. Đối với đơn vị Viettelpost, EMS, BEST và J&T, phía đối tác chỉ gửi trạng thái cuối cùng cho Pushsale là Đã giao hàng. Do đó với các đơn hàng đăng qua đơn vị giao hàng này, khách hàng cần cập nhật trạng thái thành Đã thanh toán để có thể thực hiện đối soát.

2. Không phải trạng thái giao hàng nào hiển thị trên website của đơn vị giao hàng cũng sẽ hiển thị trên Pushsale như thế. Pushsale chỉ hiển thị một số trạng thái nhất định thôi ạ, chi tiết xem tại: https://docs.pushsale.vn/6.-don-vi-giao-hang

3. Do lỗi của đơn vị giao hàng, anh/chị cho em xin:

  • Tên đơn vị

  • Mã đơn bị lỗi

    Để em báo với kỹ thuật của đơn vị giao hàng đó kiểm tra nhé. Em xin phép được phản hồi lại sau 10 phút nữa ạ!

Last updated