MKT nào sử dụng được nhiều ngân sách (phong độ đang cao)

Video hướng dẫn: Xem Tại đây

Bước 1. Truy cập 8.5.6 Báo cáo biểu đồ

Bước 2. Lựa chọn bộ lọc thời gian, chọn tab Marketing

Bước 3. Trong tab Marketing chn bộ lọc theo nhân sự và bộ lọc top 20

Bước 4. Kéo xuống chân biểu đồ, nhấp vào để bỏ chọn các chỉ số sau: doanh số, tỉ lệ chốt đơn, số contact, số contact chia sale

Bước 5. Tại đây bạn có thể xem được những marketing nào tiêu được nhiều ngân sách quảng cáo nhất.

Tips:

Bạn có thể tham khảo thêm chỉ số Ngân sách/doanh số (ROAS - được ghi ngay bên cạnh phần chi tiêu) để đánh giá marketing nào đang chi tiêu trong ngưỡng cho phép của doanh nghiệp

Last updated