4.2.7 Lịch sử tác nghiệp

Với chức năng lưu lại lịch sử tác nghiệp , người quản trị có thể nắm bắt được tình hình vấn đề trong khâu tác nghiệp 1 cách chính xác và kịp thời

2. Nhập số điện thoại cần kiểm tra, sau đó bấm Tìm kiếm

Last updated