1.2.5 Cấu hình tài khoản xem báo cáo

Tại đây có thể cấu hình tài khoản trưởng nhóm bất kỳ xem được báo cáo của các nhóm khác

3. Nhập đầy đủ thông tin

  • Kiểu nhóm: Sale/CSKH/Marketing

  • Trưởng nhóm: chọn trưởng nhóm xem báo cáo

  • Danh sách nhóm xem báo cáo: Chọn nhóm được xem báo cáo

Sau khi thiết lập xong tài khoản trưởng nhóm có thể xem báo cáo của nhóm đã được cài đặt

CÁC BÁO CÁO CÓ ÁP DỤNG CẤU HÌNH BÁO CÁO

Tài khoản Marketing

2.1. Marketing Dashboard

2.2 Bảng xếp hạng

2.7.1 Báo cáo doanh số Marketing

2.7.2 Báo cáo doanh số

2.7.3 Báo cáo doanh số V2

2.7.4 CEO Dashboard V2

2.7.5 Báo cáo công việc Marketing

2.7.6 Báo cáo kinh doanh hệ thống

2.8.1. Thống kê trưởng nhóm

2.8.2 Báo cáo công việc

Tài khoản Sale

4.3 Bảng xếp hạng

4.6.1 Thống kê tỉ lệ chốt đơn

4.6.2 Thống kê công việc sale

4.6.3 Thống kê nhóm

4.6.4 Báo cáo data sale

4.6.5 Tối ưu sale

4.5.3 Báo cáo công việc Sale

4.5.4 Báo cáo doanh số sale

4.5.5 Báo cáo doanh số

4.5.6 Báo cáo doanh số V2

4.5.7 Dashboard trưởng nhóm sale

4.5.8 Báo cáo lịch hẹn telesale

Tài khoản admin

8.2.1 Báo cáo công việc Sale

8.2.3 Báo cáo lịch hẹn Telesale

Lưu ý: Để xem được báo cáo: tài khoản trưởng nhóm cần tích vào ô Sử dụng cấu hình báo cáo để xem được dữ liệu của các nhóm đã được cài đặt

Last updated