6.3.1.4 Một số trường hợp thường gặp

Khi sử dụng, có thể người dùng sẽ có một số thắc mắc khi thấy số liệu cộng lại không bằng nhau. Hãy xem qua một vài ví dụ sau, có thể bạn sẽ có câu trả lời cho vấn đề của mình.

Ví dụ 1. Lọc theo "Ngày data về hệ thống" Số đơn chốt (18/02) = 156

Số đơn chốt (19/02) = 49

Số đơn chốt (18/02 - 19/02) = 258 ==> Số đơn chốt (18/02 - 19/02) = {số đơn chốt (18/02) + số đơn chốt (19/02)}

Lý do: Cần cộng thêm số đơn chốt mà contact về từ ngày 18/02 nhưng ngày 19/02 mới chốt đơn

Ví dụ 2.

Updating...

Last updated