50.Tài khoản của tôi không xem được doanh số mới và doanh số cũ ở phần bảng xếp hạng?

Tài khoản của mình không xem được doanh số cũ và doanh số mới ở bảng xếp hạng có thể là do một số nguyên nhân sau đây: TH1: Tài khoản được tick trưởng nhóm nhưng lại không có đội nhóm Trong trường hợp này, anh/chị báo admin tạo đội nhóm hoặc bỏ tick trưởng nhóm của mình đi thì sẽ xem được dữ liệu nhé ạ TH2: Do hệ thống lỗi Trong trường hợp này, anh/chị vui lòng liên hệ Nhân viên kinh doanh phụ trách hoặc bộ phận Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ thêm.

Last updated