Làm thế nào để so sánh các kiểu doanh số của sale trong khoảng thời gian được lựa chọn?

Video hướng dẫn: Xem Tại đây

1. Vào mục 8.5.8 Báo cáo doanh số V2 -> Chuyển bộ lọc từ Kho sang Sale -> Chọn khoảng thời gian cần xem -> Chọn các kiểu Doanh số hiển thị cần so sánh -> Bấm Tìm kiếm

2. Hệ thống sẽ hiển thị bảng báo cáo với mối kiểu doanh số là một cột tương ứng

Tips:

  • Khách hàng có thể chuyển bộ lọc từ Sale sang các tiêu chí như: Marketing, Sản phẩm, Kho,...để so sánh

  • Nên chọn thêm Doanh số đang chuyển, Doanh số đang hoàn, Doanh số giao thành công, Doanh số đã hoàn để so sánh và tối ưu.

Last updated