1.16.20 Cập nhật thêm nút in Hóa đơn ở popup Chốt đơn tại 4.1

Khách hàng muốn sử dụng Tính năng này cần liên hệ với bạn nhân viên kinh doanh hoặc nhắn qua livechat cho bộ phận CSKH để được hỗ trợ

Vào mục 4.1 Tác nghiệp Sale -> Sale tạo đơn, lên đơn -> Hiển thị Popup Chốt đơn

Sau khi Sale điền thông tin khách hàng, sản phẩm và ấn Chốt đơn -> Chọn In đơn -> Hiển thị màn in đơn giống 5.1 nhưng chỉ hiển thị đơn hàng + nút in

Last updated