126. Đăng đơn J&T báo lỗi B041

Lỗi B041 khi đăng đơn J&T là bởi vì khi kết nối đơn vị giao hàng, anh.chị chưa tich vào Cho phép giao hàng 1 phần

Để khắc phục lỗi này, anh/chị vui lòng thao tác như sau Vào 1. Quản trị đơn vị ---> 1.4 Kết nối giao hàngTại đây, ở cấu hình giao hàng J&T, anh chị tick vào Giao hàng 1 phần và sau đó bấm Lưu

Last updated