Khắc phục lỗi số từ ladipage bị về 2 lần

Ngày 09/04/2020, ladipage có một số thay đổi khiến số bị về 2 lần, dẫn đến rất nhiều contact trùng trong hệ thống. Ladipage đang khắc phục sự cố, tuy nhiên để xử lý vấn đề này, trước mắt Anh/Chị hãy thực hiện như sau:

Bước 1. Vào phần chỉnh sửa trang ladipage, bấm vào Form, chọn Lưu Data

Bước 2. Bấm vào nút Chi tiết

Sau đó, cập nhật lại và thực hiện Xuất bản. Lúc này, số về hệ thống sẽ không bị hiển thị 2 lần nữa.

Last updated