8. Quản lý sim Pushcall

Để doanh nghiệp check được trạng thái hoạt động của sim Pushcall

Dùng tài khoản admin đăng nhập vào 9.1.8 -> Chọn trạng thái sim và tìm kiếm

Hiện các thông tin như STT sim, Tài khoản, Trạng thái, Ngày hết hạn

Ngoài ra anh/chị có thể xuất Excel về để kiểm tra

Thao tác xuất Excel : Click vào icon bánh răng ở góc phải màn hình bên cạnh nút Tìm kiếm

Last updated