149. Kết nối Facebook báo lỗi: Unsupported get request. Object with ID '...'does not exist,..

Một số khách hàng khi kết nối Fanpage Facebook vào Pushsale gặp tình trạng không kết nối được và hệ thống trả lỗi: Unsupported get request. Object with ID '...' does not exist, cannot be loaded due to missing permissions, or does not support this operation. Please read the Graph API documentation at https://developers.facebook.com/doc s/graph-api Ảnh minh họa:

Nguyên nhân: Hành động cho phép Pushsale kết nối Fanpage không được hỗ trợ do Fanpage không tồn tại ( trước đây Fanpage đã kết nối thành công sau đó bị xóa, hoặc bị chặn do vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng...) hoặc tài khoản Facebook cá nhân kết nối Fanpage bị thiếu quyền Cách khắc phục: Check và phân quyền đầy đủ cho Facebook cá nhân đang kết nối, đặc biệt là quyền Quản lý cộng đồng Bước 1: Truy cập Fanpage cần kết nối => Chọn Quản lý

Bước 2: Tại Bảng điều khiển chuyên nghiệp Chọn Quyền truy cập trang

Bước 3: Check và phân quyền Facebook cá nhân đang sử dụng để kết nối Facebook và Pushsale Lưu ý cần đủ tất cả các quyền đặc biệt là Người quản lý cộng động

Last updated