39. Noti trên app của tôi báo chậm và không thông báo

TH1: Không có thông báo

Để khắc phục lỗi app Pushsale không hiên thông báo, anh chị vui lòng khắc phục bằng các cách sau: Cách 1: Check lại phần cài đặt thông báo ở trên điện thoại

Cách 2: Gỡ app Pushsale sau đó cài lại thông báo

TH2: Thông báo đẩy về chậmThông báo về chậm là do cùng 1 thời điểm số lượng data quá lớn làm chậm trễ việc đồng bộ thông tin. Trong trường hợp này, anh/chị vui lòng đợi môt khoảng thời gian cho hệ thống load và sau đó thông báo sẽ lại về theo tốc độ bình thường

Last updated