Làm thế nào để biết được sale còn tồn bao nhiêu contact chưa liên hệ trong 1 khoảng thời gian nhất định ?

Video hướng dẫn: Xem Tại đây

1. Vào mục 8.2.1 Báo cáo công việc sale -> Lựa chọn Khoảng thời gian -> Bấm Tìm kiếm

2. Xem số contact ở cột Chưa tác nghiệp

Tips:

  • Nên lọc khoảng thời gian 7 ngày vừa qua

  • Nếu Sale không có contact nào chưa tác nghiệp nhưng tỉ lệ chốt vẫn thấp thì xem lại chi tiết các cuộc gọi tại mục 4.1 Tác nghiệp Telesale

Last updated