91. Đăng đơn VNP báo lỗi *VNPOST_Create_Order:... T. Path '', line 0, position 0. *

Khi anh/chị đăng đơn gặp phải lỗi *VNPOST_Create_Order : Unexpected character encountered while parsing value: T. Path '', line 0, position 0. *

Đây là lỗi gặp phải khi sever của đơn vị giao hàng VN Post đang gặp sự cố. Trong trường hợp này, anh chị vui lòng đợi bên đơn vị giao hàng fix lỗi và sau đấy đăng đơn bình thường

Lưu ý:

  1. Nếu anh chị đăng đơn lại, cần kiểm tra lại bên đvvc xem đã có đơn hay chưa, nếu có thì phải hủy đơn cũ đi, tránh lên trùng đơn

  2. Nếu anh chị không muốn hủy đơn cũ, vui lòng liên hệ CSKH để được hỗ trợ map đơn

Last updated