31. Có sửa được tên tài khoản đăng nhập không ?

Trên hệ thống Pushsale thì tên đăng nhập sẽ không sửa được mà chỉ sửa được phần tên hiển thị

Tên hiển thị có thể do admin thay đổi tại mục 1.2.1

Hoặc do người dùng tài khoản thay đổi tại mục thông tin cá nhân ở góc bên trên bên phải của màn hình Pushsale

Lưu ý: Từ thời điểm thay đổi tên hiển thị thì data mới, các báo cáo số liệu mới sẽ hiển thị theo tên hiển thị mới còn data cũ, các báo các số liệu từ thời điểm trước thì các báo cáo vẫn sẽ hiện theo tên hiển thị cũ.

Last updated