36. Không tìm được địa chỉ trên Extension Pancake thì phải làm sao ?

Lý do: Đây là do việc đồng bộ của Pancake từ các dữ liệu từ Pushsale bị chậm nên nếu có hiện tương xảy ra anh chị vui lòng làm theo hướng dẫn

Bước 1: Tại hình hình pancake quy khách nhấn phím F12 hoặc tổ hợp Fn + F12

Bước 2: Tìm đến thư mục Application trên thanh ngang

Bước 3: Tìm đến thư mục Local Storage trên thanh dọc -> chọn mục Chọn mục có cụm "widget.pushsale"

Last updated