139. Cách nhận biết một contact được tạo từ đâu?

Người dùng sử dụng Pushsale có thể phân biệt các số được đưa vào hệ thống bằng cách thao tác di chuột vào sđt trên các form 4.1 Tác nghiệp Telesale hoặc 4.2. Hồ sơ khách hàng Sau khi di chuột đến sđt, hệ thống sẽ hiển thị 1 dòng bên dưới thể hiện nguồn sinh contact ( như ảnh)

Hiện tại Pushsale có phân biệt các nguồn sinh Contact cụ thể như sau: - From_Contact_Form: Số do sale tạo đơn thủ công tại giao diện 4.1 - For_Take_Care: Số do hệ thống sinh tự động Bản ghi chăm sóc - From_OLD: Sale lên đơn khách cũ bằng cách ấn vào dấu cộng cạnh những data đã được chốt - From_Landing: Số về từ ladingpage/webcake - From_API_Widget: Số tạo từ Mobile/ các bên thứ 3 ( Pancake/ Fchat/...) - From_API_Shopee: Số từ Shopee - From_API_Tiktokshop: Số từ Tiktok - From_Facebook_Comment: Số từ comment bài đăng fanpage Facebook - From_Facebook_Message: Số từ inbox fanpage Facebook - From_Landing_MKT: Số do nhập thủ công form 2.6.2 Nhập data thủ công - From_Import: Số import file Excel vào hệ thống Ngoài ra có thể xuất Excel data với trường thông tin "Lý do tạo" về máy

Last updated