9. Power dashboard

Theo dõi các chỉ số và sự thay đổi của các chỉ số trong từng khâu, giúp CEO nhận định đúng vấn đề/điểm yếu của doanh nghiệp để đưa ra các giải pháp điều chỉnh, cải thiện.

  1. Chọn khoảng thời gian cần theo dõi: Ngày/Tuần/Tháng và bấm "Tìm kiếm"

Power Dashboard sẽ hiển thị:

  • Chỉ số của từng bộ phận (marketing, sale, CSKH, giao hàng) trong 12 đơn vị thời gian ( theo ngày, tuần, tháng)

  • Top 5 nhân sự có doanh thu tăng, top 5 nhân sự có doanh số giảm so với thời gian trước đó

  • Các chỉ số ảnh hưởng đến tăng/giảm doanh số của từng nhân sự

Lưu ý: Bộ lọc ngày trong báo cáo này là ngày được chọn, không đi theo các bộ lọc kiểu ngày mặc định của các báo cáo, được hiểu là chỉ số báo cáo sẽ hiện thị thực tế theo thời điểm được chọn ( có biến động sẽ được cập nhật)

Updated 09/2020

Last updated