1.2.1.2 Khóa tài khoản

Xem video hướng dẫn Tại đây

Vào menu chính chọn 1. Quản trị đơn vị --> 1.2 Nhân sự --> 1.Danh sách nhân viên

Nhập tên tài khoản muốn khóa tại ô tìm kiếm hoặc lọc theo bộ lọc, thực hiện Khóa/ mở khóa tại cột Đang sử dụng

Tài khoản của nhân viên bị khóa sẽ không thể đăng nhập được vào hệ thống

Last updated