138. Làm gì khi không thể đăng nhập thành công vào hệ thống?

Có 3 trường hợp thường gặp khi không đăng nhập vào được hệ thống:

  1. Không ấn chọn được nút Đăng nhập

Cách khắc phục: Trường hợp không nhấp vào Đăng nhập do username đăng nhập không chính xác, anh/chị cần check lại với Admin đơn vị anh/chị user đăng nhập của anh/chị. Trong trường hợp không liên hệ được với Admin, anh/chị liên hệ qua livechat để được bộ phận CSKH của Pushsale hỗ trợ.

  1. Báo lỗi sai mật khẩu

Anh/Chị khắc phục lỗi này như sau:

Mình cần check lại xem đã nhập đúng mật khẩu chưa. Nếu đăng nhập vẫn không đúng thì anh/chị nên reset lại mật khẩu.

Đối với tài khoản Admin: Anh/Chị báo lại với đội ngũ Sale đang hỗ trợ hoặc liên hệ với bộ phận CSKH qua livechat để được gửi nội dung mail yêu cầu reset mật khẩu. Sau khi nhận được mail của anh/chị và xác nhận của Sale, Sale Admin sẽ hỗ trợ anh/chị trong thời gian sớm nhất và gửi lại mật khẩu mới về hòm mail của anh/chị.

Đối với tài khoản khác:

  • Sử dụng tài khoản Admin truy cập vào 1.2.1 Danh sách nhân viên

  • Hộp thoại "Đổi mật khẩu" được hiển thị. Để đổi lại mật khẩu cho tài khoản này ->nhập mật khẩu mới, sau đó bấm nút "Đổi mật khẩu".

  1. Báo lỗi tài khoản bị khóa do đăng nhập quá 20 lần

Cách khắc phục: Báo admin vào 1.2.1 Danh sách nhân viên, tick Sử dụng cho tài khoản đang bị khóa

  1. Đăng nhập báo lỗi

Đơn vị đang bật cấu hình Cho phép tài khoản phải được phê duyệt mới đăng nhập được vào hệ thống.

Cách khắc phục: Báo lại cho Admin truy cập vào mục 1.7.2 Quản lý đăng nhập

Bấm Phê duyệt cho tài khoản cần đăng nhập

Sau khi Admin đã bấm Phê duyệt cho tài khoản, anh/chị ấn f5 lại và đăng nhập nhé ạ

Last updated