88. Làm thế nào để cấu hình Logo chìm

Sử dụng tài khoản Admin vào 1.6 Cấu hình chức năng

Lựa chọn mục C15. Logo in chìm website

Chọn File ảnh và bấm Upload Ảnh

Sau đó bấm Cập nhật

Giao diện hiển thị Web sẽ có logo in chìm như ảnh

Nếu không có nhu cầu sử dụng Logo in chìm cũng như muốn đổi Logo khác, Admin sẽ thao tác bằng cách Xóa ảnh cũ đi và Upload lại ảnh mới. Sau đó bấm Cập nhật

Last updated