Tác nghiệp telesale

Data khách hàng chia không đều cho telesale

  • Nhân viên Marketing không chọn tất cả nhân viên sale nhận được data

  • Data trùng, hệ thống chia về cho sale đang chăm sóc

  • Admin bật tắt Nhận dữ liệu không đều

  • Data khách hàng đổ về hàng ngày ít hơn số lượng sale nhận data

Tác nghiệp bị nhảy

  • Kiểm tra lại mục 1.6 Thiết lập tác nghiệp xem thời gian chuyển tác nghiệp có bị ngắn quá không

  • Nếu đã kiểm tra mục 1.6 Quy trình tác nghiệp và chắc chắn về thời gian chuyển các tác nghiệp không quá ngắn thì vui lòng liên hệ với chuyên viên Chăm sóc khách hàng Pushsale để được hỗ trợ.

Ấn chuyển sang tác nghiệp tiếp thì hệ thống báo "Không thể cập nhật đơn hàng trong quy trình giao hàng"

Hệ thống không cho phép việc chuyển sang tác nghiệp kế tiếp khi đơn hàng đã đăng để đảm bảo tính chính xác trong quá trình giao vận. Nếu muốn chuyển, bạn vui lòng báo Kế toán hủy đăng đơn.

Lịch sử tác nghiệp không hiện nội dung tôi ghi chú mặc dù đã ghi và lưu ghi chú ở trên giao diện Sale tác nghiệp rồi.

Bạn vui lòng kiểm tra lại cách lưu Ghi chú. Có 2 cách để lưu ghi chú như sau:

  • Cách 1: Trên giao diện Sale tác nghiệp, bạn nhập nội dung ghi chú, chọn Lưu, sau đó chọn Kết quả tác nghiệp. Như vậy nội dung ghi chú sẽ được gán cho lần tác nghiệp bạn vừa chọn.

  • Cách 2: Chọn kết quả tác nghiệp, sau đó vào lịch sử tác nghiệp để nhập nội dung ghi chú.

Hệ thống báo: Hình thức giao hàng không áp dụng cho địa điểm này

Giải pháp: Chọn lại hình thức giao hàng phù hợp theo quy định của đơn vị vận chuyển

Không chốt được đơn do hệ thống báo "Chưa thiết lập số điện thoại kho"

Giải pháp: Báo Thủ kho nhập số điện thoại kho trong mục 6.2 Danh sách kho

Last updated