19. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các báo cáo bị lệch số liệu

1. Sai bộ lọc ( kiểu ngày, thời gian, trạng thái…..) Khi bộ lọc ở các báo cáo và bộ lọc ở Hồ sơ khách hàng không giống nhau sẽ dẫn đến số liệu sai. Quý khách vui lòng rà soát lại bộ lọc các trường đã khớp hay là chưa khớp. 2. Tài khoản bị xóa Đối với 1 số báo cáo, khi tài khoản bị xóa sẽ không hiện toàn bộ thông tin dữ liệu mà chỉ tính dựa trên số liệu của những tài khoản chưa bị xóa VD: Báo cáo doanh số (8.5.7) Một số báo cáo chỉ hiện 1 phần thông tin ( Hiện số data/ số chốt đơn/doanh số… nhưng không hiện tên của tài khoản đó VD: Báo cáo doanh số V2 (8.5.8)

Khách hàng có thể kiểm tra số liệu chuẩn khi lọc trong Hồ sơ khách hàng (4.2) điền đúng thông tin các bộ lọc và chọn Tìm kiếm. Khi xóa tài khoản chỉ xóa user người dùng không xóa dữ liệu data đơn vị 3. Contact bị xóa Trong TH check báo cáo và hồ sơ khách hàng của cùng 1 bộ lọc thời gian nhưng số liệu tại thời điểm check ra kết quả khác nhau VD. Ngày 1/2/2020 check dữ liệu Ngày 1/1/2020 chốt 50 đơn Ngày 5/2/2020 check dữ liệu Ngày 1/1/2020 chốt 48 đơn Số lượng 2 đơn lệch có thể đã bị xóa ( đơn vị tự xóa hoặc đơn vị nhờ PS can thiệp xóa) Đồng thời cũng ảnh hưởng đến các bộ lọc sản phẩm/kho/tỉnh thành…. khi check báo cáo 4. Tác nghiệp nhầm Tương tự như trường hợp 3, tại thời điểm A đơn có kết quả tác nghiệp đã chốt đơn nhưng sau đó hủy chốt đơn , doanh số sẽ bị trừ khi thời điểm B vào check lại báo cáo

Last updated