Xử lý tạm thời kết nối Pushsale và Pancake ( sự cố phát sinh ngày 3/1/2023)

Trong thời gian từ ngày 3/1/2023 việc kết nối Pushsale với Pancake đang gặp vấn đề do Pancake đổi link đăng nhập hệ thống dẫn tới không sử dụng được extension. Người dùng sẽ không tạo đơn từ Pancake lên Pushsale được. Hiện tại Pushsale đưa ra phương án Khắc phục tạm thời, quý Khách hàng thực hiện theo hướng dẫn sau: Bước 1. Truy cập đường link: https://drive.google.com/file/d/1QE11GB62aY2he4140ITCtfSfg4IBgDxC/view để tải file code Extension

Bước 2. Giải nén file đã tải về trong thư mục tải xuống

Bước 3. Truy cập chrome://extensions/ để thêm và sử dụng tiện ích Lưu ý: Nếu đang có sẵn Extensions cũ thì cần phải xóa đi

3.1 Bật chế độ dành cho nhà phát triển

3.2 Tải tiện ích đã giải nén

3.3 Chọn file đã giải nén ở bước 2

Lưu ý: Không được xóa file code hay di dời file code sang thư mục lưu trữ khác

Bước 4: Thêm và kích hoạt thành công Extensions, Sử dụng lại Pancake và tạo đơn về Pushsale như bình thường

Lưu ý: Cần bật đầy đủ quyền cho Extensions như ảnh dưới đây

Last updated