3. In đơn - Xuất excel

In đơn hoặc xuất Exel trong trường hợp cần thiết.

  1. Chọn lọc các đơn theo các trường mong muốn.

  2. Tích vào các đơn cần in hoặc xuất Excel.

6. Doanh nghiệp có thể Xuất Excel ngay trong thao tác In đơn.

Với doanh nghiệp lần đầu sử dụng tính năng In đơn + Xuất Excel, thì khi hiện màn hình In đơn, tích chọn vào Xuất Excel, sau đó nhấn Làm mới bản in để hoàn tất.

Tính năng thiết lập lần đầu tiên, sau đó sẽ lưu lại cho những lần tiếp theo.

Lưu ý:

Đơn hàng tổng thành tiền = Đơn giá * Số lượng

Đơn hàng tổng tiền = Đơn hàng tổng thành tiền - Chiết khấu + COD + Phí ship (Người gửi trả)

Đơn hàng thành tiền = Đơn giá * Số lượng nhưng sẽ hiển thị theo từng sản phẩm (VD: Đơn hàng có 2 loại sản phẩm thì sẽ hiển thị là Đơn giá SP1 * Số lượng; Đơn giá SP2 * Số lượng)

Phí VC = phí dịch vụ VC
Tổng thu hộ = Phí dịch vụ VC + tổng giá trị đơn hàng

Tính năng Người nhận trả phí VC chỉ sử dụng được với đơn vị vận chuyển : Viettel Post, Giao hàng nhanh, Giao hàng tiết kiệm

Cập nhật in đơn với thông tin người gửi là của CTV (đơn từ Cuccu)

Để mẫu in đơn từ Pushsale hiển thị thông tin người gửi chính là CTV, tại form In đơn, người dùng hãy tích vào lựa chọn "Người gửi là CTV". Lúc này, thông tin của CTV sẽ được hiển thị tại phần Người gửi

Updated 10/2020

Last updated