1.16.1 Danh sách kết nối cửa hàng

3. Nhập các trường thông tin:

  • Chọn loại sàn

  • Chọn kho cần kết nối

  • Chọn nguồn landing (anh/chị tạo nguồn Tiktok shop ở 2.4.1)

Sau khi kết nối thành công tên Shop, ID Shop sẽ được hiển thị ở màn danh sách kết nối

Lưu ý:

  • 1 tài khoản Tiktok chỉ liên kết với được 1 kho của Pushsale

Last updated