Cập nhật tính năng tháng 7/2023

Ngày 10/7/2023

Pushsale update tính năng:

THÔNG BÁO NGÀY 10/7/2023

 1. Phân quyền Cấu hình xem báo cáo theo tài khoản Admin (bật trong cấu hình tùy chỉnh System Admin)

 1. Phân quyền Admin / kế toán theo kho và có cấu hình Admin/ Kế toán chỉ view được đơn chốt của mình (bật trong cấu hình tùy chỉnh System Admin)

 1. Tính năng in đơn ( phiếu gửi hàng, hóa đơn) có thể import logo chìm của từng đơn vị vào (bật trong cấu hình chức năng mục A)

 1. Bổ sung bộ lọc trong 5.1: lọc theo Marketing

 1. Bổ sung log kết nối và ngắt kết nối Fanpage tại Lịch sử hoạt động trong 1.6 Cấu hình chức năng

 1. MKT chỉ nhìn thấy sản phẩm được phân quyền

 1. Tính năng che số điện thoại ở cột Tin nhắn khi đơn vị đang bật che số điện thoại ở Kho số thả nổi

 1. Tính năng bật/tắt cột tự động tạo source tự động trong form 2.5.2 (bật trong cấu hình tùy chỉnh System Admin)

 2. Tính năng Cho phép sử dụng con mắt view số (bật trong Cấu hình chức năng mục D)

Ngày 20/7/2023

Pushsale update tính năng

 1. Xuất Excel Biên bản chi tiết tại 5.4 File xuất sẽ bao gồm 2 sheet: 1 sheet Bảng tổng hợp số lượng sản phẩm, 1 sheet Danh sách đơn chi tiết

 1. Bổ sung thêm kênh quảng cáo Tiktok Ads và Tiktok Shop trong kết nối nguồn dữ liệu 2.4.1, 2.5.1

 1. Bổ sung bộ lọc Kiểu ngày Ngày sale tác nghiệp tiếp trong báo cáo 4.6.1 Thống kê tỉ lệ chốt đơn và Báo cáo công việc Sale (4.5.3, 8.2.1)

 1. Tính năng disable dòng Chiết khấu theo đơn tại popup lên đơn 4.1 Tác nghiệp Sale (bật trong System Admin): Khi bật tính năng Không cho sửa chiết khấu theo đơn thì đồng thời bật tính năng Chiết khấu theo sản phẩm

 1. Sửa tính năng Tick khách cũ trên màn lên đơn của sale (bật trong System Admin): Cho phép Admin, Kho tích khách cũ trên màn lên đơn (cả đơn chốt) Cho phép sale tích khách cũ trên màn lên đơn thủ công lần đầu (chỉ áp dụng đối với đơn from contact form; khi đã tick và bấm Lưu thì không tick lại được nữa)

https://docs.pushsale.vn/cau-hinh-chuc-nang-trong-system-admin/tinh-nang-tick-khach-cu-tren-man-len-don

 1. Update tính năng Cho phép sale tích khách cũ trên màn lên đơn (bật trong system Admin) bật tính năng này, chỉ Sale mới có quyền thao tác tick Khách cũ trên các đơn chưa chốt

 2. Xuất all form báo cáo trên hệ thống

NGÀY 25/7/2023

Pushsale update tính năng trên app mobile:

 1. Tính năng Địa chỉ giao hàng không sử dụng mã hành chính (chỉ áp dụng cho PTGH Thủ công) hoạt động trên app (bật trong System Admin)

 2. Bổ sung nút “+” Thêm đơn cho khách cũ trên app (bật trong System Admin)

Last updated