Cập nhật tính năng tháng 8/2023

Ngày 02/08/2023

Pushsale update tính năng:

  1. Tùy chỉnh định nghĩa khái niệm Khách cũ theo trạng thái giao hàng

Do nhu cầu phát sinh của Khách hàng, quy định chỉ được tính là khách cũ khi có Đơn thành công (Đã giao hàng/ Đã thanh toán/ giao hàng 1 phần) còn Đơn hoàn, hoặc đơn chốt nhưng chưa giao thành công sẽ không tính là khách cũ. Pushsale update thêm tính năng để phù hợp với nhu cầu khách hàng.

  1. Xuất Excel kiểu 2 có chiết khấu theo từng sản phẩm (đã có trên hệ thống)

  1. File import data bổ sung trường Địa chỉ: Điền thông tin vào cột Địa chỉ, sau khi upload data lên địa chỉ sẽ hiển thị ở ô Địa chỉ chi tiết

  • Bổ sung danh mục địa chỉ hành chính Indonesia: Cấu hình trong System Admin.

  1. Tài khoản bị khóa và bị xóa không hiện trong danh sách phân bổ hàng loạt 1.5 + phân bổ lại ngay lập tức 4.2

Bổ sung thêm 2 dòng ở 1.5 Phân bổ data

  1. Tính năng Auto tắt Tự động tạo source theo bài post ở 2.5.2 đối với các đơn vị tạo mới

THÔNG BÁO NGÀY 22/8/2023

  1. Bổ sung thêm các cột Doanh số, Tỷ lệ chốt, số chốt đơn và bộ lọc Kiểu doanh số trong báo cáo 8.5.13. Báo cáo thao tác nhập số

  1. App Pushsale phiên bản 4.11 Bổ sung Kho số thả nổi đồng bộ lên App Docs hướng dẫn: https://docs.pushsale.vn/huong-dan/10.-app-pushsale/kho-so-tha-noi

Last updated