Kết nối Pancake

Pushsale đã liên kết với ứng dụng Pancake. Sau khi người dùng liên kết thành công, các contact sẽ chuyển từ Pancake sang hệ thống Pushsale.

  • Truy cập trình duyệt Chrome --> Tìm kiếm Chrome Store --> Click vào Cửa hàng Chrome trực tuyến

  • Trên thanh tìm kiếm, gõ tìm Pushsale --> Ấn nút ''Thêm vào Chrome'' --> Thêm tiện ích

Link download: https://chrome.google.com/webstore/detail/pushsale-quick-manage-ord/cjdpkngaibgagigcdpihajiebjakdmcb?hl=en-GB&authuser=0

  • Sau khi thêm tiện ích thành công truy cập chrome://extensions/ để kích hoạt sử dụng tiện ích:

  • Quay về màn hình Pancake, bấm F5 để làm mới trình duyệt. Bấm nút Thiết lập trên góc phải màn hình --> Đăng nhập vào tài khoản Sale

  • Tạo một đơn hàng trực tiếp trên Pancake, điền đầy đủ thông tin đơn hàng --> Sau đó chọn Chốt đơn

  • Chuyển sang màn hình Sale của Pushsale, kiểm tra đơn hàng vừa chốt ở Pancake

Lưu ý :

  • Chỉ tài khoản Sale mới có thể lên đơn trên Pancake

  • Phương thức giao hàng sẽ hiển thị mặc định là Viettel Post, nếu muốn đổi vui lòng chọn trong danh sách

  • Chia số cho sale sẽ chắc chắn về cho sale được chọn, kể cả nguồn chưa duyệt hoặc sale tắt nhận data

Last updated