144. Admin muốn xem: Doanh số CSKH, Doanh số khách mới, Hủy đơn, Hoàn đơn thì làm thế nào?

Khi Admin muốn xem báo cáo thì thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Admin

Bước 2: Kích vào mục 8. Báo cáo thống kê

Bước 3: Chọn mục 8.5.1 CEO Dashboard.

1. Nếu Admin muốn xem Doanh số chăm sóc khách hàng:

2. Nếu Admin muốn xem Doanh số khách mới:

3. Hủy đơn và Hoàn đơn:

Bảng báo cáo CEO dashboard không xem được doanh số hủy đơn và hoàn đơn.

Last updated