22. Tôi đăng đơn không được, hệ thống báo gặp lỗi CustomerCode đã tồn tại/ ORDER_ID_EXIST

Khi hệ thống báo lỗi customerCode đã tồn tại/ ORDER_ID_EXIST có nghĩa là trên hệ thống đơn vị vận chuyển đã có thông tin đơn hàng từ Pushsale nhưng hệ thống chưa trả thông tin về Pushsale.vn Trong trường hợp này, lỗi xảy ra thường là do 1 trong 2 vấn đề sau đây:

  1. Doanh nghiệp đã đăng đơn rồi hủy đăng đơn

Khi anh/chị thực hiện đăng đơn, rồi lại hủy đăng đơn, sau đó khi đăng lại thì không được, đó là vì mã đơn đấy đã có trên hệ thống đơn vị giao hàng rồi. Muốn đăng đơn lại, anh/chị cần "Đổi mã vận đơn" và đăng đơn lại. Bước 1: Sử dụng tài khoản của Kho, bấm vào chọn 5. Kho ---> 5.1 Đăng đơn Bước 2: Bấm mục “Đăng đơn”, Tích vào đơn cần “Hủy đăng đơnBước 3: Kích biểu tượng (mô tả dưới hình ảnh) để đổi mã vận đơn

Bước 4: Sau đó bấm "Đăng đơn" Lưu ý: Cần check lại trên hệ thống giao vận để hủy đơn cũ đi, tránh lên trùng đơn

  1. Lỗi server đối tác giao hàng

Thời điểm Doanh nghiệp thao tác đăng đơn hệ thống server đối tác giao hàng gặp sự cố ( Timeout) nên bản chất đơn đã đăng thành công sinh mã giao vận rồi nhưng không trả mã về cho Pushsale và Pushsale ghi nhận đăng đơn lỗi Cách 1: Thực hiện như các bước ở trên ( Lưu ý check lại trên Web giao vận để hủy các đơn đã lên tránh bị trùng đơn) Cách 2: Nếu doanh nghiệp muốn giữ nguyên mã đơn giao vận có thể liên hệ CSKH Pushsale.vn gửi lại các mã đơn Pushsale kèm mã đơn giao vận để map với nhau

Last updated