Làm sao để sale đào chéo data của nhau?

Video hướng dẫn: Xem Tại đây

1. Tại mục 4.4 Kho số thả nổi hiển thị những số trong kho số chung

Tips:

  • Bỏ chặn mở popup trong cài đặt của trình duyệt, để khi thao tác lấy số thì hệ thống chuyển ngay sang 4.1 Tác nghiệp Telesale.

  • Sử dụng bộ lọc để lựa chọn các contact theo tiêu chí mong muốn.

Last updated