4.1.12 Lịch sử tác nghiệp

Với chức năng lưu lại lịch sử tác nghiệp , người quản trị có thể nắm bắt được tình hình vấn đề trong khâu tác nghiệp một cách chính xác và kịp thời

2. Nhập số điện thoại cần kiểm tra, sau đó bấm Tìm kiếm

Last updated