4.6 Báo cáo Leader

Áp dụng cho tài khoản Telesale leader, giúp trưởng nhóm quản lý các Telesale trong đội của mình, theo dõi tỷ lệ chốt, báo cáo công việc và doanh số hàng ngày và phân bổ contact cho team.