9.4 App Pushcall

PushCall là một công cụ hỗ trợ các chủ shop quản lý các sms/call tập trung trên PC, giúp telesale không tốn thời gian, không sai sót!

Ứng dụng bao gồm các chức năng chính:

  1. Ghi âm cuộc gọi

  2. Xem lịch sử Call/SMS trên PC

  3. Tin Nhắn Mẫu, trả lời khách nhanh chóng

Last updated