4.1.4 Hủy chốt đơn

Trong trường hợp khách không mua hàng nữa, hãy sử dụng chức năng Hủy chốt đơn.

  1. Dùng tài khoản sale vào 4.1 Tác nghiệp Telesale.

Trên màn đơn xuất hiện thông tin đơn hàng đã được chốt. Ấn hủy chốt đơn.

2. Sửa thông tin cho đơn đã chốt

Chỉ sửa được đơn hàng khi đơn hàng đó ở trạng thái "Chờ vận đơn"

Trường hợp đơn hàng ở trạng thái Đã đăng đơn sale sẽ không sửa được đơn đó nữa. Sale cần yêu cầu kế toán Hủy đăng đơn để có thể sửa được đơn hàng

Last updated