Làm thế nào để xác định chính xác những khách hàng hôm nay cần chăm sóc ?

1. Vào mục 4.1 Tác nghiệp Telesales

2. Chọn bộ lọc kiểu ngày ""Ngày sales tác nghiệp tiếp"" và Thời gian là ngày hôm nay.

3. Bấm Tìm kiếm, màn hình sẽ hiển thị ra danh sách các khách hàng thỏa mãn điều kiện lọc.

4. Bấm lần lượt vào các ""Tác nghiệp chăm sóc"" như hình

hệ thống sẽ hiển thị chính xác những khách hàng cần chăm sóc trong hôm nay.

Tips: Bạn có thể cài đặt tùy chỉnh các Tác nghiệp chăm sóc theo mong muốn ở mục 1.8 Thiết lập quy trình Sale

Last updated