2. Kết nối kho với đơn vị giao vận

Kết nối kho Pushsale với kho trên hệ thống của các đơn vị giao vận khác để cập nhật trạng thái vận chuyển và số lượng hàng xuất/ nhập tương ứng

1. Kết nối với đơn vị giao vận ( chi tiết tại đây )

2. Vào danh sách kho đã tạo ở trên

5. Đăng nhập tài khoản của đơn vị liên kết với các đơn vị giao vận

Một kho trên pushsale có thể liên kết với nhiều kho của các đơn vị giao vận khác nhau. Chỉ cần khớp địa chỉ lấy hàng

Khách hàng trao đổi trực tiếp với nhân viên tư vấn của Pushsale để được hỗ trợ cài đặt tốt nhất

Với Giao hàng tiết kiệm hệ thống tự động lấy được mã kho nên không cần cập nhập như các bước ở trên

Updated 04/2020

Last updated