Website của mình là WooComerce, làm thế nào để kết nối, đồng bộ dữ liệu tự động KH về Pushsale

Hệ thống Pushsale chỉ cung cấp API nhận dữ liệu vì vậy để kết nối, đồng bộ dữ liệu tự động về hệ thống các bạn cần phải nhờ các bạn kỹ thuật website phát triển thêm phần gửi dữ liệu qua API của Pushsale nhé. Pushsale chỉ hỗ trợ giải đáp thắc mắc về API không thể chỉnh sửa website

Trên website thao tác theo các bước: Bước 1: Đăng nhập vào website bằng tài khoản admin của website, sau đó vào WooComerce chọn Nâng cao => Các Webhook

Bước 2: Thực hiện trên Pushsale, tại form chỉnh sửa nguồn dữ liệu Tick chọn Sử dụng WooComerce để hệ thống tự sinh Url API như ảnh và thao tác Lưu

Bước 3: Sau khi có Url API , quay lại website tạo mới Thêm Webhook. Điền các thông tin như ảnh. Lưu Webhook

Sau khi hoàn thành 3 bước trên , quý khách hàng đã kết nối thành công và đồng bộ dữ liệu tự động về Pushsale

Last updated