1.16.19 Cấu hình Cho phép UnitAdmin cập nhật nhiều contact

Trong trường hợp anh/chị muốn cập nhật đơn, cập nhật trạng thái giao hàng, hủy đăng đơn nhưng chỉ có thể tick tối đa 20 bản ghi, Pushsale update thêm tính năng cho phép cập nhật nhiều Contact

 1. Đối với các trạng thái Đăng đơn/Hủy đăng đơn/Hủy đăng đơn (without API)/Đổi mã đơn Pushsale:

 • Chọn loại mã đơn: mã đơn PS hoặc mã vận đơn (đối với yêu cầu đổi mã đơn PS thì chọn mã đơn PS)

 • Điền danh sách mã đơn

 • Chọn tiêu chí Đăng đơn/Hủy đăng đơn/Hủy đăng đơn (without API)/Đổi mã đơn PS -> Ấn Thực hiện

 1. Đối với các trạng thái Cập nhật TTGH/Cập nhật ghi chú kho vận (Kế toán):

 • Chọn loại mã đơn: mã đơn Pushsale hoặc mã giao vận

 • Điền Trạng thái giao hàng/Ghi chú kế toán

 • Điền danh sách mã đơn

 • Chọn tiêu chí Cập nhật TTGH/Cập nhật ghi chú kho vận (Kế toán) -> Ấn Thực hiện

 1. Đối với trạng thái Cập nhật Đơn

 • Chọn loại mã đơn: mã đơn Pushsale hoặc mã giao vận

 • Chọn Kho

 • Chọn Phương thức giao hàng

 • Điền Danh sách mã đơn

 • Chọn tiêu chí Cập nhật đơn -> Ấn Thực hiện

Chỉ dẫn:

 • Mỗi đơn vị chỉ có thể chạy một tiến trình cập nhật tại một thời điểm. PUSHSALE không thể hỗ trợ khôi phục nếu bạn lựa chọn sai với nhu cầu mong muốn

 • Anh/Chị nhập mã đơn pushsale cách nhau bằng dấu ";" hoặc xuống dòng

 • Cập nhật đơn: Toàn bộ đơn sẽ được cập nhật thông tin giống nhau về kích thước, phương thức giao hàng, cân nặng. Đơn đã đăng hoặc đối soát sẽ không được cập nhật; Thông tin nào không nhập sẽ không được được cập nhật (vẫn giữ nguyên như cũ)

 • Cập nhật TTGH: Toàn bộ đơn sẽ được cập nhật trạng thái giao hàng được chọn. Không thể cập nhật cho các đơn đã đối soát, không thể cập nhật các trạng thái trước đăng đơn sang các trạng thái sau đăng đơn và ngược lại. Ví dụ: không thể cập nhật từ "Chờ vận đơn" --> "Đã giao hàng"

 • Hủy đăng đơn: Thực hiện gọi API hủy đơn tới đơn vị giao vận đối tác nếu thành công sẽ thực hiện hủy đăng đơn trên pushsale

 • Hủy đăng đơn (bỏ qua API): Được sử dụng trong trường hợp đơn vị giao hàng đã thực hiện vận đơn, do đó sẽ không thể gọi API hủy đơn được.Bạn cần chắc chắn các đơn hàng này đã được hủy trên hệ thống đối tác, sau đó sử dụng chức năng này để hủy đơn trên pushsale.

Các đơn vị muốn sử dụng tính năng này cần liên hệ với nhân viên kinh doanh phụ trách đơn vị hoặc liên hệ với bộ phận CSKH qua Hotline hoặc livechat

Các tài khoản có thể thực hiện chức năng này: Admin, Kho, Kế toán

Last updated