1. Tạo nguồn dữ liệu

Để liên kết một trang page Facebook với hệ thống Pushsale, cần tạo ra một nguồn kết nối

2. Hộp thoại Thêm mới Source được hiển thị:

Điền thông tin để tạo nguồn mới:

 • Loại kết nối: Facebook

 • Tên nguồn dữ liệu: Tên của Fanpage

 • URL nguồn dữ liệu: Đường dẫn về fanpage

 • Url API: Mã kết nối với form của Ladipage (Sau khi điền đầy đủ thông tin hệ thống sẽ tự sinh ra)

 • Kênh quảng cáo: Facebook Ads

 • Sản phẩm: Phân quyền sản phẩm được chạy

 • Ưu tiên sale: Phân quyền sale được chia data

Giới hạn Source tự động từ Facebook

1. Giới hạn mặc định source tạo tự động:

 • Mặc định là 1000 source. Nếu đến source số 1001 thì source đó sẽ được tự động chuyển thành source của Fanpage Facebook.

 • Nếu muốn thay đổi giới hạn source thì gửi yêu cầu cho Admin Pushsale để thay đổi thiết lập.

2. Xóa Source tự động tại 2.5

3. Hệ thống mặc định tích Cho phép post sử dụng source của Fanpage và không thể bỏ tích.

4. Quá giới hạn Source thì sẽ có thông báo tại 2.5 Kết nối Facebook --> 3. Danh sách bài post Facebook

 • Với số lượng Source tự động tạo quá giới hạn thiết lập mặc định thì tại mục 2.5 sẽ hiển thị thông báo.

 • Với trường hợp source tự động của đơn vị đã quá giới hạn thiết lập thì khi có contact về từ bài Post tại cột Landing sẽ hiển thị mặc định là tên của source Fanpage thay vì tên của source tự động.

Một số lưu ý khi xóa source tự động:

 • 2.1: Mất tên source tự động (thành source trắng) nhưng vẫn hiển thị số contact + doanh số + tỉ lệ chốt

 • 2.7.1: Vẫn tính doanh số cho marketing

 • 2.7.2: Vẫn tính doanh số cho marketing

 • 8.5.2: Vẫn tính doanh số cho marketing

 • 8.5.8: Vẫn tính doanh số cho marketing

 • 9.13: Vẫn tính doanh số cho marketing

 • 2.4: Không còn source tự động, nhưng số về từ post này vẫn sẽ tự động gán cho source fanpage

 • 4.1: Không còn source tự động, nhưng số về từ post này vẫn sẽ tự động gán cho source fanpage

 • 4.2: Không còn source tự động, nhưng số về từ post này vẫn sẽ tự động gán cho source fanpage

 • 2.5: Không còn source tự động, nhưng số về từ post này vẫn sẽ tự động gán cho source fanpage

Updated 04/2020

Last updated