3. Báo cáo lịch hẹn Telesales

Mục đích: Tổng hợp các lịch hẹn của khách trên hệ thống

Định nghĩa các kiểu ngày trong báo cáo xem tại đây

Đối tượng áp dụng:

Các cấp tài khoản nào có thể sử dụng tính năng này:

  • Telesales xem được những lịch hẹn của mình trong tháng.

  • Leader xem được tổng những cuộc hẹn của nhân sự của mình trong tháng và lọc được từng nhân sự.

  • Admin xem được tổng những cuộc hẹn của toàn bộ nhân sự trong đơn vị của mình trong tháng và lọc được từng team - từng nhân sự.

  1. Chọn các bộ lọc Kiểu ngày, Thời gian, Trưởng nhóm, Trạng thái tác nghiệp, Khách và bấm "Tìm kiếm"

3. Sau khi ấn Tìm kiếm, hệ thống sẽ hiện ra danh sách số contact cần thực hiện trong thời gian được chọn.

Nếu cần chi tiết danh sách các contact ở kết quả tìm kiếm có thể thao tác ấn vào biểu tượng kính lúp bên cạnh số lượng. Hệ thống sẽ tự động mở tab 4.1 Tác nghiệp Telesales theo như các bộ lọc báo cáo tương ứng.

Updated 02/2021

Last updated