70. Làm thế nào để khôi phục tài khoản đã xóa

Để đảm bảo tính bảo mật, tài khoản doanh nghiệp không được cấp quyền khôi phục tài khoản đã xóa, vậy nên để thực hiện thao tác này, anh chị vui lòng liên hệ Nhân viên kinh doanh phục trách hoặc gửi mail đến bộ phận Pushsale để được hỗ trợ:

Tiêu đề: Hỗ trợ Khôi phục tài khoản đơn vị đã xóa trước đây - Đơn vị [prefix]

Cc cho mail: Liên hệ Nhân viên kinh doanh để được hướng dẫn

Nội dung mail:

Gửi Pushsale team,

Tôi là .... Đại diện cho đơn vị ..... SĐT ..... và email cá nhân đăng ký trong hợp đồng 2 bên là ......

Tôi đại diện yêu cầu khôi phục lại các tài khoản đã xóa trước đây. Các tài khoản cần khôi phục là: ........................ Tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về vấn đề này trước nhân sự 2 bên

Lưu ý: Khách hàng gửi email từ đúng email trong hợp đồng

Last updated