Kết nối Facebook không thành công

Một số trình duyệt gặp lỗi khi kết nối Facebook với pushsale, bị đẩy ra ngoài không hiển thị được màn hình Danh sách fanpage, các bạn hãy thực hiện như sau:

1. Trên trình duyệt đang sử dụng, chọn Cài Đặt

2. Tiếp theo, tại Quyền riêng tư và bảo mật, các bạn tìm đến mục Cài đặt trang web và bấm vào

3. Chọn Cookie và dữ liệu trang web => Xem Cookie và dữ liệu trang web

4. Tại đây, tìm và xóa tất cả cookie từ "pushsale"

5. Sau đó tìm và xóa tất cả cookie từ "facebook"

6. Sau đó, thực hiện đăng nhập và kết nối lại như mục 2.7 Kết nối Fanpage Facebook

Hướng dẫn trên dành cho trình duyệt Chrome, đối với các trình duyệt khác, vui lòng lựa chọn các mục tương tự

Last updated