1.3.1 Danh sách sản phẩm

Admin khai báo đầy đủ thông tin sản phẩm, có thể khai báo nhiều sản phẩm. Lưu ý các thông số giá bán, cân nặng sẽ được sử dụng ở các bước sau

Nhập sản phẩm thủ công

1. Truy cập vào tài khoản admin

4. Điền đầy đủ các thông tin cơ bản (có dấu (*)) và các thông tin khác nếu cần:

 • Tên sản phẩm

 • Phân loại (Thiết lập tại Phân loại sản phẩm)

 • Khối lượng gram

 • Đơn vị tính, mã vạch

 • Kích thước: dài, rộng, cao

 • Chọn thuộc tính 1, thuộc tính 2 (thiết lập tại Thuộc tính sản phẩm)

 • Chọn các giá trị thuộc tính (thiết lập tại Thuộc tính giá trị)

 • Bấm nút "Tạo SP": Hệ thống sẽ tạo đủ các sản phẩm từ thuộc tính đã chọn ở phía trên

 • Nhập vào "Giá nhập" và "Giá bán"

  • Nếu muốn áp dụng cho tất cả sản phẩm, hãy bấm "Áp dụng cho tất cả sản phẩm"

  • Nếu mỗi sản phẩm có giá nhập/giá bán khác nhau, vui lòng nhập cho từng sản phẩm

 • Mã sản phẩm

5. Phân công cho team Marketing - Sale - CSKH

Admin được quyền phân bổ nhiệm vụ Marketing - Sale - CSKH cho các tài khoản của những nhân viên phụ trách sản phẩm đó.

 • Với Marketing: Chỉ được cấu hình các dữ liệu về sản phẩm được phân

 • Với Sale: Chỉ chốt được đơn với các sản phẩm được phân công

 • Với CSKH: Chỉ chăm sóc và upsale với các sản phẩm đã được phân công

 • Nếu phân bổ cho Sale là "Tất cả" (tất cả các nhân viên sale đều được bán sản phẩm đó) và CSKH là "Tất cả" thì khi Chốt đơn xong, tác nghiệp chăm sóc sẽ đẩy về sale chốt đơn đó

 • Nếu phân rõ Sale và CSKH là 2 team khác nhau thì sale chốt đơn xong, tác nghiệp chăm sóc sẽ về CSKH.

 • Bổ sung chọn nhanh theo nhóm MKT, Sale, CSKH

Chọn nhóm MKT thì sẽ hiển thị các thành viên trong nhóm được phân quyền đối với sản phẩm. Tương tự các nhóm Sale và CSKH.

6. BẤM "LƯU" để các thông tin được lưu lại.

Update 03/2021

Last updated